ทำไมต้อง

Google Earth Engine

Google Earth Engine เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยให้สามารถประมวลผลชุดข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ขนาดใหญ่เพื่อตรวจ การเปลี่ยนแปลง จัดทำแผนที่แนวโน้ม และวัดความแตกต่างในเชิงปริมาณบนพื้นผิวโลก

การประมวลผลแบบคลาวด์ของ Earth Engine ช่วยลดปัญหาในการดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนมาก ภาพถ่ายดาวเทียมถูกเก็บใน Earth Engine และเราเพียงแค่ต้องนำเข้า Code และประมวลผล ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแค่รอผลลัพธ์สุดท้ายจากการประมวลผล มันจึงใช้งานได้จริงและเร็วมาก

หลักสูตรนี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบใน Earth Engine เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะเชิงปฏิบัติในการ ใช้ แพลตฟอร์มและ ออกแบบการใช้ประโยชน์ข้อมูล Geosaptial Big Data

หลักสูตรการเรียน

  Module 1: Introduction to Earth Engine Recap...ความเดิมตอนที่แล้ว
Available in days
days after you enroll
  Module 2: GEE in Real World Applications.. ตัวอย่างการใช้งานจริง
Available in days
days after you enroll
  Module 3: Machine Learning in Earth Engine..แมชชีนเลิร์นนิ่ง เอาเข้าจริงก็ไม่ได้ยากแฮ่ะ
Available in days
days after you enroll
  Module 4: Water Resources Application ตัวอย่างการประยุกต์ ด้าน อุตุ-อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ
Available in days
days after you enroll
  Module 5: Agriculture and Forestry Applications ไอเดีย การประยุกต์ทางการเกษตร กับ ป่าไม้
Available in days
days after you enroll
  Module 6: Synthetic Aperture Radar (SAR) Applications ไม่ต้องกัวลงเรื่องเมฆ เมื่อมี SAR
Available in days
days after you enroll

เนื้อหาแน่นๆ ขนาดนี้ จะรออะไร สมัครเรียนเลย !!